0 Artiklar €0.00

Körvägar

ZinCo kör- och gångvägar på tak

Körvägar på tak och däck kräver en konstruktion som tål belastning och en tillräckligt hållbar takstruktur. Dessutom orsakar fordonstrafik på däck avsevärd horisontell belastning och vridbelastning då fordonet vänder, bromsar och accelererar. Dessa krafter måste absorberas av strukturen.

En systemlösning för bilar använder den ytterst stabila produkten Elastodrain® EL 202, med specialdesignad låg struktur, utan bottenskikt. Elastodrain® EL 202 har en ytterst hög kompressionshållfasthet och fördelar belastningen jämnt över grundkonstruktionerna. Detta system är designat för hög belastning. Den planerade körvägens lutning bör dock beaktas redan i planeringsskedet. Lutningen är inget problem om tätskiktet och ytan har en lika stor lutning. Om ytan har en annan lutning än tätskiktet, behövs ett grusbottenskikt. Lutningen kan inte skapas med utjämningssand, eftersom det ger en ojämn etablering.

Vid anläggning av grusbotten är dräneringselementet Protectodrain® PD 250 den perfekta lösningen. Stenläggningens tjocklek måste också motsvara installationsobjektets krav.

Tak och deras ytor måste sporadiskt hålla för mycket hög belastning, t.ex. lastbilar och brandbilar.

Sten- eller betongplattorna måste vara tillräckligt tjocka för att kunna absorbera horisontella krafter. När en hjullast överstiger 1 ton, behövs ett konstruktionslager som fördelar lasten. Extrem belastning kräver ytterst goda skyddsskikt för att skydda tätskiktet. För detta är Elastodrain® EL 202 dräneringselementet en bra lösning, eftersom det har en hög kompressions- och draghållfasthet.

Dessutom behövs två lager Slip Sheet plast för att separera de horisontella krafterna (från bromsning, acceleration och vändning) från tätskiktet. Kantavgränsningen är också mycket viktig, eftersom den påverkar stenläggningens stabilitet. Även avgränsningens tätskikt måste skyddas på vederbörligt sätt.

Broschyrer: