0 Artiklar €0.00

Erosionsmattor

GREENFIX erosionsmattor skyddar marken  och förebygger erosion. GREENFIX produkterna är lätta att installera och kostnadseffektiva i användning. Sortimentet omfattar också färdiga fröerosionsmattor som garanterar en snabb tillväxt.

GREENFIX-mattorna bidrar på ett naturligt sätt till att skydda och påskynda gräsfrönas tillväxt och växtlighetens utveckling, vilket skyddar ytan mot erosion. Mattorna är gjorda av organiskt material: kokosfibrer, halm, gräs, återvunnen bomull osv. De hålls samman av ett nedbrytbart nät. Mattorna är lätta att hantera och smidiga att installera. Med erosionsmattor skapar du snabbt erosionsskyddade ytor.

Organiska erosionsmattor passar för sluttningar och vallar. De tillverkas i olika fiberkombinationer, beroende på vilken hållbarhet och draghållfasthet som krävs. När basmodellen av erosionsmatta används behöver ytorna sprutbesås och gödslas. Vi tillhandahåller också ogräsmattor, som förstärkts med stärkelsefolie, samt fröerosionsmattor.

Det finns också starkare erosionsmattor som förstärkts med bl. a. polypropylen- eller metallnät. Erosionsmattorna är av hög kvalitet. De skyddar anläggningsobjekten mot erosion på bästa möjliga sätt.

I ANVÄNDNINGSOBJEKT: GREENFIX Erosionsmatta 7 har installerats i en ny vattenkanal, där man sått frön och gödslat.

II ANVÄNDNINGSOBJEKT: Sluttningsskydd GREENFIX 11 buskerosionsmatta har installerats på ett sluttande område. I normala förhållanden växer buskar dåligt i torra, sluttande områden. Stärkelsefolien undertill gör tillväxten 2–3 gånger snabbare och håller ogräset borta under de första åren.

III ANVÄNDNINGSOBJEKT: GREENFIX Covamat plus fröerosionsmatta har använts i en damm för dagvattenhantering. Växtligheten utvecklas snabbt eftersom mattan redan innehåller både frön och gödsel. Covamat fresh mattan innehåller också jorden, vilket gör att växterna genast börjar växa.

IV ANVÄNDNINGSOBJEKT: Kokosrullar kan användas för att forma en ny vattenbassäng eller vattenkanal.

V ANVÄNDNINGSOBJEKT: GREENFIX Ero 400 mattan stöder sluttningen på ytan eller inne i jordlagret. Erosionsmattan installeras inne i jordlagret, varvid rötterna växer genom mattan och på så sätt stöder sluttningen. Finns också i en modell med fröna i ett jordlager inne i mattan, som Covamat plus. För kraftigt erosionsskydd!

TILLÄGGSPRODUKTER
Jutematta
Vävda kokosnät
Erosionsmatta för slänter
Matta förstärkt med metallnät mm.

Våra produkter

En blomsteräng eller ett grästak kan skapas med fröerosionsmatta och ZinCo Floradrain 40 vattenhållande cellsystem. Fördelen med fröerosionsmattan Covamat F3 obrännbar är att fröna och gödselmedlen inte rinner iväg med vatten och vind, utan stannar kvar så att tillväxten kommer igång. Vi har byggt många tak med denna metod. Fröerosionsmattans standardstorlek är 2,4 x 25 m dvs. 60 m².

Greenfix kokosnät ger ett starkt och hållbart skydd mot erosion i sluttningar, med kort eller medellång verkningsperiod. Nätet förmultnar inom 3–5 år. Tillverkas av 100 % högklassig kokosfiber. Nätet finns i tre viktklasser.

GREENFIX har utvidgat sitt sortiment med ett täckmaterial för nätkorgar – en ny innovation som kan användas som underlag för grönväggar!

Greenfix River Mat RM100 är en bionedbrytbar sedimentmatta. River Mat RM100 fästs i botten av vattendraget, nedströms från det berörda området. Mattan förblir platt och fångar upp sediment som transporteras med strömmen.

Greenfix 7 erosionsmatta används för att förhindra erosion t.ex. i sluttningar, på vallar eller vid nya vattenkanaler.

GREENFIX 11 buskerosionsmatta består av kokosfiber och två biofolier/stärkelsefolieskikt som sammanfogats

Mulch spats är designade för skydd av enskilda växter. Mulch spats finns i färdigt tillskurna modeller, med ett hål i mitten.

Greenfix Ero 400 erosionsmatta för slänter används på områden som kräver ett starkare erosionsskydd.

GREENFIX Covamat mattor är färdiga fröerosionsmattor.

Kokosrullen innehåller lös kokosfibermassa som sammanbundits med ett kokos- eller geonät (GEO 50).

Brandsäkra erosionsmattor används när man måste beakta brandsäkerheten på erosionsobjekt, t.ex. i närheten av affärsbyggnader, servicestationer och järnvägar. Man kan använda naturfiber, men väljer då brandsäkra produkter.

Rockmattan är en kombination av erosionsmatta och metallförstärkning som ger långvarigt skydd för svaga sluttningar eller murar. Rockmattan skyddar områden där harar, rävar osv. gräver hål i de branta sluttningarna och på så sätt gör sluttningen instabil.

Greenfix rotklumpsmatta utvecklades för att möjliggöra ett växtbeståndssortiment av träd och buskar i kruka året om. Rotklumpsmattan består av två skikt naturfiber med en mellanliggande biofolie. Den släpper igenom luft och vatten och den unika fiber/folie-strukturen håller tillräckligt med fukt i rotklumpen så att den inte torkar.

För att fästa mattorna finns olika fästprodukter, som förhindrar att mattorna höjer sig och lossnar från underlaget som ska skyddas eller täckas med växtlighet. För att uppnå bästa möjliga funktion behöver man välja de optimala fästena.

Greenfix tllhandahåller 200 mm och 300 mm stålfästen, 300 mm trätappar samt 150 mm biofästen.