0 Artiklar €0.00

ZinCo takträdgård

ZinCo är ett omfattande och populärt gröntakssystem från Tyskland. Företaget har över 50 års erfarenhet av gröntak runtom i världen. ZinCo gröntakssystem indelas i extensiva och intensiva gröntak. Sortimentet omfattar också produkter för krävande sluttande gröntak, körvägar på takytor samt solpaneler på gröntak. Gröntaken och takträdgårdarna passar på många olika typer av tak, takterrasser och däckgårdar. Under de senaste åren har intresset för gröntak ökat till följd av deras utmärkta egenskaper: gröntak kontrollerar dagvatten, dämpar ljud, reglerar värme samt binder damm i växtunderlaget. Gröntaket, takträdgården eller takterrassen kan vara en nyttoträdgård, ett vackert gemensamt utrymme med gångvägar, ett stort, mångsidigt grönområde med vattenelement eller ett lättskött, blommande sedumområde. En investering i gröntak återbetalar sig i form av kostnadsbesparingar. Gröntak skapar fler grönområden i stadsmiljö!

Våra produkter

Extensivt sedumtak/låg äng eller ett färdigt gröntak av sedummatta.

Ett intensivt gröntak kan jämföras med en trädgård som anläggs på taket. De har ofta många funktioner och är lättillgängliga. Intensiva gröntak behöver en tyngre och djupare struktur. De ska underhållas regelbundet, beroende på landskapets utformning och det valda växtmaterialet.

I regel borde plantak ha en lutning på minst 2 %. Lutande tak börjar i detta sammanhang från och med 10°. Från och med denna lutning förändras gröntakets struktur jämfört med den struktur som används för plantak och tak med liten lutning.

Taken har fått en mer helhetsinriktad användning. Nästan allt som kan göras på marken kan man nu också göra på tak och däck, om man använder rätt teknik. Till exempel krävs det ett välplanerat system för att skapa långvariga och fungerande gång- och körvägar på tak och däck.

Tillbehör för ZinCo-systemen.

Bl.a. kantlister, kontrollbrunnar, Fallnet-system, mm.