0 Artiklar €0.00

Geotextilier

Våra produkter

EPDM gummimatta kan användas för att täcka avfallsstationer, som botten i vattenbassänger, dräneringsdiken och som skydd för grundvatten. Den kan skarvas ihop helt tätt, med rörgenomföringar med täta fundament. Gummimattan följer markens rörelser.

Dräneringsmatta med geotextil på båda sidor. Dräneringsmattor används ofta istället för ett dräneringsskikt av grus och passar på membraner och hårda ytor som sten och betong.

MIA Geomembran FPP är ett mjukt membran som är lätt att forma. Membran gjort av PP används därför vid topptäckning av deponier, fördröjningsbassänger, öppna vattendammar och andra ställen där det finns behov av ett följsamt membran.

MIA Geomembran GCL innehåller lermineraler sammanpressat mellan en vävd och en nålfiltad geotextil. Membranet har en svällande och självläkande effekt, vilket gör att bentoniten blir resistent mot eventuella sprickor. Våra bentonitmattor är förpreparerade för skarvning med extra bentonit.

MIA Geomembran HDPE är ett hårdare och styvare membran för stora som små installationer. Membranet har hög kemikalieresistens och bra åldersbeständighet. HDPE används därför vid bottentätningar av deponier, tätning av diken där det finns risk för föroreningar och inom gruvindustrin.

LDPE 0,5mm är ett geosyntetiskt tätskikt gjort av lågdensitetspolyeten. Membranet har lägre densitet än HDPE och har därmed inte samma höga kemikalieresistens. LDPE är även mjukare och följsammare än HDPE. LDPE 0,5mm kan användas som ytskydd mot skador som orsakas av smuts och under transport samt montering och lagring. Membranet kan appliceras i installationer som exempelvis trädgårdsdammar och täta infiltrationsbäddar.

MIA Geomembran LLDPE är ett mjukt och lättarbetat membran för stora som små installationer. LLDPE-membran har lägre densitet än HDPE, är därmed mjukare och har inte samma höga kemikalieresistens. LLDPE används ofta på topptäckning av deponier, diken och andra konstruktioner där det finns ett behov av att forma duken.

MIA Geomembran Radon är ett radonskyddande tätskiktssystem på och i grundkonstruktioner samt för nedgrävning i mark.

MIA-Grid FRP är ett vävt självhäftande geonät av glasfiber för förstärkning och stabilisering av asfaltslager. Asfaltsarmering läggs på den gamla bottenbeläggningen där den fungerar som ett spänningsbrytande lager och förhindrar att gamla sprickor, sättningar och svagheter återkommer i den nylagda asfalten.

MIA-Grid HDPE 65kN är ett uniaxialt geonät gjort av högdensitetspolyeten. Uniaxiella geonät har främst dragstyrka i en riktning. Produkten används till områden där goda sträckegenskaper och förstärkning av bärlager behövs. Jordarmering vid nyläggning av väg ökar livslängden och reducerar utvecklingen av spårbildning i beläggningen. MIA-Grid HDPE används bland annat till brofundament, slänter och förankring av stödmurar.

MIA Grid PET är ett vävt och laminerat geonät gjort av polyester för förstärkning av bärlager, erosionssäkring och stödmurar. PET ger ett följsammare och mer lätthanterligt geonät och erbjuds i betydligt starkare varianter än vad som är möjligt med ett geonät av tex PP.

MIA-Grid PP är ett extruderade geonät gjort av polypropen (PP). Det är ett biaxialt nät med dragstyrka i två riktningar. Produkten används till områden där goda sträckegenskaper och förstärkning av bärlager behövs.

MIA-Tex Odlingsduk är en spunbunden geotextil, 18g/m2 respektive 30g/m2, gjord av polypropen (PP). Odlingsduken värmer upp jorden, vilket påskyndar växtligheten och möjliggör för att tidigare kunna så, plantera och skörda. Odlingsduken är användbar både vår och försommar då den skyddar växterna mot både kyla och vind. På vintern används duken till vinterförvaring av ömtåliga växter så som pelargonier, citrus- och olivträd.

MIA Storm Smart är en enkel lösning på prefabricerade dagvattenmagasin. Magasinen prefabriceras under kontrollerade förhållanden för att förenkla och tidsoptimera installation på plats.
 

Fördelar:

- Fördröjning och uppsamling av dagvatten

- Körbart

- Inspektions- och spolningsbart

- Standard 160mm in-/utlopp

- Kan anpassas efter kundens önskemål 

- Snabb och lätt att anlägga

 

MIA-Tex PETW är en vävd geotextil gjord av polyester (PET) och används som grundförstärkning mot lös grund och vid statiska laster för byggnation av vägar, banor, platser, sluttningar, stödmurar samt mellan pålar för avlastning (hög styrka). Duken drar åt sig vätska och kan därför användas i vatten eftersom den sjunker till botten.

MIA-Tex PP är en nålfiltad skyddsgeotextil gjord av Polypropen (PP). Geotextilen utgör ett skydd för bland annat membraner, där punkteringsmotstånd (CBR) och tjocklek blir av betydelse för val av vilken skyddsgeotextil som ska användas. Geotextilen blir användbar i exempelvis byggkonstruktioner, deponier, dammar och kanaler.