0 Artiklar €0.00

Cellsystem

Cellsystem används på sluttande områden eller för att stabilisera svag mark. SoilWeb cellsystem för sluttningar används på områden med kraftig erosion, där det t.ex. förekommer jordskred. Sluttningarna kan förses med växtlighet, planteringar, fyllas med kross eller sten. När SoilWeb cellsystem används för att stabilisera marken på vägområden, minskar behovet av fyllnadsmaterial med 30 %.

Traditionella jordcellsystem används för att förstärka det existerande markunderlaget. Jordcellerna kan t.ex. användas till en grön brandväg på fastighetens gård. Oftast används jordcellerna på parkeringsområden eller som vägbotten. Jordcellerna fungerar också som dagvattenelement, eftersom de släpper igenom vatten. Vi tillhandahåller Ecoraster jordceller.

Läs mer om produkterna via länkarna nedan.

Våra produkter

Soilweb används för att skydda sluttningar, på schakt- och rasområden, för att skydda kanaler, längs kusten, vid dammar och åar, runt dammar och sjöar samt på områden som måste tåla hög belastning. Det fungerar också som förstärkning på platser där markskyddet är problematiskt (t.ex. vägbottnar, återfyllnad och markstyrning). 

ECORASTER-produkterna görs av LDPE-material. Det är naturvänligt, flexibelt, starkt samt köld- och UV-beständigt. Det finns i olika färger.