0 Artiklar €0.00

Garanti- och leveransvillkor

Vi ger 12 månaders garanti på våra produkter mot eventuella tillverknings- och råvarufel.

Obs! Om produkten har en avvikande garantitid, anges detta i uppgifterna för den aktuella produkten (broschyrer och publikationer).

Garantivillkoren är följande: EG-Trading Oy:s produkter har en garanti som gäller i 12 månader mot inköpskvitto eller följebrev räknat från leveransdatumet som anges i listan. Garantin omfattar kontruktions-, tillverknings- och råvarufel samt reparationskostnader för skador som dessa fel orsakat på produkten. Garantin omfattar inte fel som orsakats av externa faktorer, vårdslös eller felaktig användning, icke-befullmäktigad service eller åtgärd utförd av tredje part, naturligt slitage eller andra skäl som inte beror på garantibeviljaren. Garantin gäller inte utanför Finlands gränser. EG-Trading kan efter eget gottfinnande ersätta den garantiförsedda produkten med en annan motsvarande produkt. Köparen står för transportkostnaderna till garantiservicestället och tillbaka. För produkter som utan berättigad orsak skickats till garantiservice debiterar vi alla kostnader som uppstår. Garantin gäller endast produkter som betalts i sin helhet. Garantin gäller endast fall där felet upptäcks vid normal användning av produkten enligt bruksanvisningen och som anmäls till EG-Trading Oy inom garantitiden, omedelbart när felet uppdagats. En garantireparation förlänger inte garantitiden. Garantin täcker inga indirekta skador eller följdskador, minskad produktion, försenade inkomster eller andra skador jämförbara med dessa, och EG-Trading Oy ansvarar under inga omständigheter för dylika skador. EG-Trading Oy ansvarar uttryckligen endast för fel som upptas i dessa garantivillkor eller som anges i köpeavtalets garantivillkor. EG-Trading Oy ansvarar inte för andras skyldigheter gällande sålda produkter och konsumtionsvaror. Ansvarsbegränsningen berör dock inte skyldigheter som styrs av tvingande bestämmelser i gällande finländsk lagstiftning när köpeavtalet ingås.

Retur av produkt som levererats mot postförskott eller betalats via bank:

Kunden kan avgiftsfritt returnera produkten inom 14 dagar från att produkten emottagits.
Produkten som returneras ska vara hel och både förpackningen och produkten ska vara återförsäljningsbara.
Kunden kan skicka produkterna avgiftsfritt via Posti som kundretur.
Om produkten som skickas är bristfällig ersätter vi inte returen.
En öppnad eller använd produkt kan inte returneras.

Leveranskostnader

Leveranskostnaderna beror på de beställda produkterna och deras antal, vikt och storlek.
Leveranskostnader från 18 euro/beställning (inkl. moms 24 %).

Produkter som säljs i webbutiken levereras huvudsakligen som postpaket, varvid leveranskostnaderna är 18 euro.
Produkter, som på grund av sin storlek eller vikt inte kan skickas via Posti, levereras direkt till kunden med paketbilstransport (endast huvudstadsregionen med närområde) eller med Kaukokiito (hela Finland).
I dessa fall debiterar vi de verkliga leveranskostnaderna utifrån produkternas storlek och vikt samt transportsträckans längd.
Om de beställda produkterna inte kan skickas via Posti meddelar vi beloppet för leveranskostnaderna före leveransen, varvid kunden antingen kan godkänna eller annullera beställningen.

Produkterna kan också hämtas på våra verksamhetsställen (Ekenäs och Nummela): vid avhämtning debiteras inga leveranskostnader. Kontakta oss via e-post eller telefon om du vill hämta produkterna från vårt verksamhetsställe.

Från webbutiken kan man beställa produkter endast till en leveransadress i Finland.

Betalsätt

Postförskott – Beställningen betalas när paketet avhämtas från Posti.

Förskottsfaktura – Produkterna faktureras i förskott och produkterna levereras genast när kunden har betalt. Beställda produkter reserveras för kunden i 5 dagar, varefter beställningen annulleras om förskottsfakturan inte har betalts.

För företag erbjuder vi också faktura med 14 dagars betalningstid.

Priser

Alla priser i webbutiken innehåller moms 24 %.