0 tuotetta €0.00

Ajoväylät

Zinco ajo- ja kulkuväylät katoilla

Ajoväylät katoilla ja kansilla vaativat kuormitusta kestävän rakenteen ja riittävän lujan kattorakenteen. Lisäksi ajoneuvoliikenne kansilla aiheuttaa erittäin merkittäviä vaakasuoria voimia ja vääntövoimia ajoneuvon kääntyessä, jarruttaessa ja kiihdyttäessä, jotka rakenteen tulee absorboida.

Järjestelmärakenne autoille käyttää erittäin tukevaa Elastodrain® EL 202 tuotetta, jolla on erikoissuunniteltu matala rakenne, ilman pohjakerrosta. Elastodrain® EL 202:lla on erittäin korkea puristuslujuus, ja jakaa kuormitusta tasaisesti alusrakenteisiin. Tämä järjestelmä on suunniteltu korkealle kuormitukselle. Edellytyksenä on että tulevan ajotien pinnan kaltevuus otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Kaltevuus ei ole ongelma, jos vedeneristyksellä ja pinnalla on sama kaltevuus. Jos pinnan kaltevuus on eri kuin vedeneristyksen kaltevuus, sorapohjakerros on välttämätön. Kaltevuutta ei voi tehdä asennushiekalla, koska tämä johtaa epätasaiseen asettumiseen.

Sorapohjustus asennuksissa salaojituselementti Protectodrain® PD 250 on täydellinen ratkaisu. Myös kiveyksen paksuus tulee sopia asennuskohteen vaatimuksiin.

Satunnaisesti katot ja niiden pinnat tulee kestää hyvin raskasta kuormitusta, esim. kuorma-autoja ja paloautoja.

Kivi- tai betonilaattojen tulee olla riittävän paksut, jotta ne absorboivat vaakasuoria voimia. Kun pyöräkuorma on yli 1 tonnin, tarvitaan kuormaa jakava rakennekerros. Äärimmäiset rasitukset vaativat erittäin hyvät suojakerrokset, suojatakseen vedeneristystä. Tähän Elastodrain® EL 202 salaojituselementti on hyvä ratkaisu, koska sillä on korkea puristus- ja vetolujuus.

Lisäksi tarvitaan kaksi kerrosta Slip Sheet muovia erottamaan vaakavoimat (johtuen jarruttamisesta, kiihdyttämisestä ja kääntämisestä) vesieristeestä. Reunarajaus on myös hyvin tärkeä, sillä se vaikuttaa kiveyksen tukevuuteen. Myös sen vedeneristys on suojattava asianmukaisesti.

Esitteet: