0 Artiklar €0.00

Lutande gröntak 10–25°

ZinCo lutande gröntak

På tak med en lutning över 10° skiljer sig gröntaksstrukturen märkbart från tak med en lutning under 10°. Skjuvkraften ökar med lutningen, och belastningen måste överföras till takbjälkarna. Tillväxtunderlaget måste skyddas mot erosion. Växtarterns och planteringssättet bör väljas enligt takets lutning och väderstreck. En takbeläggning, t.ex. av bitumen eller plast, är en förutsättning för ett hållbar och långvarigt gröntak. Tätskiktet måste vara rotskyddat och en skyddsmatta med hög vattenhållningsförmåga behövs.

Floraset® FS 75 är ett mångsidigt element av cellplast som passar perfekt för gröntaksanläggning på åstak. När elementen anläggs på hela taket låser de sig tillsammans med växtunderlaget och förhindrar att det glider iväg. 

Teknisk information: 

   Växter

   
   Jute erosionsnät JEG, om lutning över 15°
   Kasvualusta

   Floraset® FS 75

   Skyddsmatta BSM 64

 

   Rotskyddat tätskikt är nödvändigt.

 

 

Taklutning 10-15°
Uppbyggnadshöjd: ca. 130 mm
Vikt genomdränkt: ca. 115 kg/m²
Vattenhållandekapacitet: ca. 38 l/m²

Taklutning 15-20°
Uppbyggnadshöjd: ca. 140 mm
Vikt genomdränkt: ca. 130 kg/m²
Vattenhållandekapacitet: ca. 40 l/m²

Taklutning 20-25°
Uppbyggnadshöjd: ca. 150 mm
Vikt genomdränkt: ca.145 kg/m²
Vattenhållandekapacitet: ca. 44 l/m²