0 tuotetta €0.00

Kaltevat katot 10-25°

Zinco kaltevat viherkatot

Katoilla, joiden kaltevuus on 10° ja enemmän, viherkattorakenne eroaa merkittävästi alle 10° kattojen viherkattorakenteesta. Leikkausvoima lisääntyy kaltevuuden kasvaessa, ja rasitus täytyy siirtää kattopalkkeihin. Kasvualustakerros täytyy suojata eroosiolta. Kasvilajit ja istutustapa tulee valita katon kaltevuuden ja ilmansuunnan mukaan. Asianmukainen vesikaton pinnoite, esim. bitumi- tai muovipinnoite, on edellytys kestävälle ja pitkäikäiselle viherkatolle. Vedeneristyksen tulee olla juurisuojattu ja tarvitaan suojamatto korkealla vedenpidätyskyvyllä.

Floraset® FS 75 on monitoiminen solumuovista valmistettu elementti, joka sopii täydellisesti harjakattojen viherkattorakenteisiin. Koko kattopinnalle asennettuna, elementit lukittuvat hyvin yhteen kasvualustan kanssa, estäen sitä liukumasta. 

Tekniset tiedot: 

   Kasvit

   
   Juuttieroosiosuojaverkko JEG, jos kaltevuus yli 15°
   Kasvualusta

   Floraset® FS 75

   Suojamatto BSM 64

 

   Juurisuojattu vedeneristys on välttämätön.

 

 

Kattokaltevuus 10-15°
Rakennekorkeus: n. 130 mm
Paino läpivettyneenä: n. 115 kg/m2
Vedenpidätyskyky: n. 38 l/m2

Kattokaltevuus 15-20°
Rakennekorkeus: n. 140 mm
Paino läpivettyneenä: n. 130 kg/m2
Vedenpidätyskyky: n. 40 l/m2

Kattokaltevuus 20-25°
Rakennekorkeus: n. 150 mm
Paino läpivettyneenä: n. 145 kg/m2
Vedenpidätyskyky: n. 44 l/m2