0 tuotetta €0.00

Verkkokaupan yleiset myynti- ja toimitusehdot

1.    Yleistä

1.1.    Nämä ovat Eg-Trading Oy:n (y-tunnus 1867936-5, jäljempänä ”Myyjä”) verkkokaupan yleiset myynti- ja toimitusehdot.  Näitä ehtoja sovelletaan asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) verkkokaupan kautta tekemiin tilauksiin ja tuotteiden toimituksiin, elleivät Myyjä ja Asiakas (jäljempänä yhdessä ”Osapuolet”) ole kirjallisesti toisin sopineet.

1.2.    Tilaamalla Myyjän verkkokaupasta, Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja. 

1.3.    Asiakas voi olla yksityishenkilö (kuluttaja), yritys tai muu yhteisö. 

1.4.    Myyjä pidättää oikeuden muuttaa näitä toimitusehtoja ilmoituksetta. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

2.    Rekisteröityminen

2.1.    Verkkokaupasta tilaaminen edellyttää rekisteröintiä ja käyttäjätunnuksen luontia Myyjän kotisivuilla.

2.2.    Rekisteröinti on maksutonta. 

2.3.    Asiakas vastaa tietojen oikeellisuudesta ja valitseman käyttäjätunnuksen ja salasanan luottamuksellisuuden säilyttämisestä ja käyttäjätunnuksen väärän käytön estämisestä.  

3.    Hinnat ja maksaminen

3.1.    Verkkokaupan hinnat määräytyvät tilauspäivänä voimassa olevan hinnaston mukaan.

3.2.    Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron, mutta eivät toimituskustannuksia, ellei toisin ole mainittu.

3.3.    Myyjä pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. 

3.4.    Asiakas voi maksaa tilauksen seuraavasti:

-    Postiennakko: tilaus maksetaan, kun paketti noudetaan Postin toimipisteestä.  Asiakas saa postiennakolla lähetetyn toimituksen vasta, kun hän on maksanut Myyjän ilmoittaman summan Postille.
-    Ennakkolasku: tilaus laskutetaan Asiakkaalta etukäteen ja tuotteet toimitetaan Myyjän vastaanotettua maksun. Tilaus varataan Asiakkaalle 5 päivän ajan, jonka jälkeen tilaus peruuntuu automaattisesti, jos ennakkolaskua ei ole maksettu. 
-    Lasku: yritysasiakas voi valita maksutavaksi laskun 14 päivän maksuajalla. Lasku lähetetään tilauksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.  Mikäli Asiakas ei maksa laskua eräpäivänä, Myyjällä on oikeus periä kohtuulliset perintäkulut ja korkolain mukainen viivästyskorko laskun eräpäivästä lähtien.

4.    Toimitukset

4.1.    Myyjä lähettää tilatut tuotteet tavallisesti 3-7 arkipäivän sisällä tilauksen tekemisestä tai maksun vastaanottamisesta, riippuen toimituksen maksutavasta.  Jos tuote ei löydy Myyjän varastosta, toimitus tapahtuu sen jälkeen, kun Myyjä on vastaanottanut tuotteen varastoonsa.  Jos tilauksessa on useampi tuote, Myyjä voi lähettää tuotteet useammassa lähetyksessä. 

4.2.    Myyjä ilmoittaa Asiakkaalle, mikäli toimitusaika arvioidaan kestävän normaalia pitempään. Myyjä ei vastaa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.

4.3.    Toimituskulut riippuvat tilattavista tuotteista, niiden määrästä, painosta ja koosta. Toimituksen vähimmäishinta on 19 euroa per tilaus (sisältäen arvonlisäveron 24 %).

4.4.    Tilaukset toimitetaan pääsääntöisesti postipaketteina. 

4.5.    Tilaukset, joita ei kokonsa tai painonsa takia voida toimittaa Postin kautta, toimitetaan suoraan Asiakkaalle pakettiautokuljetuksella (vain pääkaupunkiseudulla ja lähialueilla) tai Kaukokiidon kuljetuspalvelua käyttäen (minne tahansa Suomeen).  Tällöin Myyjä veloittaa todelliset toimituskulut, jotka perustuvat lähetettävien tuotteiden kokoon ja painoon sekä kuljetusmatkan pituuteen. Jos tilattuja tuotteita ei voida lähettää Postin välityksellä, Myyjä ilmoittaa asiakkaalle toimituskulujen määrän ennen toimitusta, jolloin Asiakas voi joko hyväksyä kulut tai perua tilauksen.

4.6.    Verkkokaupassa tehdyt tilaukset toimitetaan vain Suomessa sijaitseviin osoitteisiin. 

4.7.    Asiakas voi halutessaan myös noutaa tilaamansa tuotteet Myyjän Tammisaaressa tai Nummelassa sijaitsevista myymälöistä, jolloin toimituskuluja ei veloiteta.  Mikäli Asiakas haluaa noutaa tilatut tuotteet, tämän tulee ilmoittaa siitä tilauksen yhteydessä tai olla yhteydessä Myyjään sähköpostitse tai puhelimitse.  

4.8.    Mikäli Asiakas ei nouda tilausta ja se palautuu Myyjälle, voi Asiakas pyytää uutta lähetystä. Myyjä perii tällöin palautumisesta aiheutuneet todelliset palautuskulut ja uudelleenlähetyksestä aiheutuvat toimituskulut. 

4.9.    Tilauksen noutamatta jättäminen ei täytä alla olevan kohdan 6 peruuttamisoikeuden ehtoja, eikä sitä pidetä tilauksen palauttamisena. 

5.    Tuotteiden takuu

5.1.     Myyjä myöntää sen myymille tuotteille kahdentoista (12) kuukauden takuun seuraavilla ehdoilla:

-    takuu on voimassa kaksitoista (12) kuukautta tuotteen ostokuitin päivämäärästä tai tuotteen toimituspäivästä;
-    Asiakkaan on ilmoitettava viasta takuuaikana välittömästi sen ilmettyä;
-    takuu kattaa rakenne-, valmistus- ja raaka-ainevikojen sekä tällaisten vikojen itse tuotteelle aiheuttamien vaurioiden korjauskustannukset;
-    takuu koskee niitä tapauksia, jotka ilmenevät tuotetta normaalisti käytettäessä käyttöohjetta noudattaen;
-    takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet ulkopuolisista tekijöistä, huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä, valtuuttamattoman huollon tai sivullisen suorittamasta toimenpiteestä, luonnollisesta kulumisesta tai muista Myyjästä riippumattomista syistä;
-    Asiakas vastaa kuljetuskustannuksista takuuhuoltopisteeseen ja takaisin;
-    aiheettomasti takuuhuoltoon lähetetyistä tuotteista, Myyjää veloittaa kaikki sille aiheutuneet kustannukset,
-    takuu on voimassa vain kokonaan maksetuissa tuotteissa;
-    tuotteen takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa;

5.2.    Myyjä voi harkintansa mukaan vaihtaa takuunalaisen tuotteen toiseen vastaavaan tuotteeseen.

5.3.    Takuu ei ole voimassa Suomen rajojen ulkopuolella. 

5.4.    Myyjä vapautuu takuuajan vastuusta, mikäli se osoittaa, että tuotteen virheellisyys tai rikkoontuminen on aiheutunut tuotteen ohjeiden tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä tai muusta Asiakkaan vastuulla olevasta seikasta. 

5.5.    Takuu ei korvaa mitään välillisiä tai seurannaisvahinkoja, kuten esimerkiksi tuotannon vähenemistä, tulojen menettämistä, toimitusten viivästymistä tai kolmannelle maksettavia korvauksia, eikä Myyjällä ole näistä minkäänlaista korvausvastuuta. 

6.    Tilauksen peruuttaminen ja tuotteiden palauttaminen

6.1.    Asiakkaalla on oikeus peruttaa verkkokaupan kautta tehty tilaus neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteen vastaanottohetkestä lukien. Ilmoitus peruuttamisoikeuden käyttämisestä voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen info@eg-trading.fi tai peruuttamislomakkeella, joka lähetetään edellä mainittuun sähköpostiin tai postitse osoitteeseen EG-Trading Oy, Västanbyntie 31, 10600 Tammisaari .  

6.2.    Tuote on palautettava viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä, jollei Myyjä ole erikseen sitoutunut noutamaan tavaraa itse. 

6.3.    Asiakas voi palauttaa tuotteen veloituksetta Postin kautta asiakaspalautuksena. Tuote voidaan myös palauttaa suoraan Myyjän myymälöihin.

6.4.    Muista palauttamisesta johtuvista välittömistä ja välillistä kuluista, vastaa Asiakas, ellei Myyjä erikseen ole sitoutunut vastaamaan niistä.   

6.5.    Palautettavan tuotteen on oltava ehjä, pakkauksen ja tuotteen on oltava edelleen myyntikuntoinen. Palautuksen tulee sisältää kaikki tuotteen osat ja ohjekirjat. Jos palautettu tuote on puutteellinen tai vahingoittunut Myyjästä johtumattomasta syystä, Myyjä ei hyvitä palautusta. 

6.6.    Tuotteen palautusoikeutta rajoittavat kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n määräykset. Mm. asiakkaan vaatimusten mukaan valmistetuilla tai muunnelluilla tuotteilla tai nopeasti pilaantuvilla tai vanhentuvilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta. 

6.7.    Jos palautettu tuote on Asiakkaan toimesta menettänyt myyntiarvoaan, Asiakas on velvollinen korvaamaan tuotteen myyntihinnan ja arvonalentumisen välisen erotuksen, aina tuotteen täyteen hintaan asti. Myyjä käsittelee tuotteen mahdollisen arvon alenemisen tapauskohtaisesti. 

6.8.    Myyjä palauttaa Asiakkaan peruutetun tilauksen, tai osittain peruutetun tilauksen, kauppahinnan neljäntoista (14) päivän sisällä peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Edellä mainitusta huolimatta, Myyjällä on oikeus pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes Myyjä on saanut tuotteen takaisin tai kunnes Asiakas on osoittanut lähettäneensä tuotteen takaisin. 

7.    Reklamaatiot

7.1.    Asiakkaan on tarkastettava tuote viipymättä toimituksen jälkeen. Virheistä ja viivästyksistä on ilmoitettava välittömästi, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän sisällä toimituksen vastaanottamisesta. 

7.2.    Reklamaation yhteydessä Asiakkaan on esitettävä kuitti tai muu ostotodistus, jos Myyjä sitä pyytää.

7.3.    Asiakkaan mahdolliset reklamaatiot tuotteesta tulee tehdä kirjallisesti.

7.4.    Vapaamuotoiset reklamaatiot voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@eg-trading.fi.

7.5.    Myyjä korvaa virheelliset tuotteet pääsääntöisesti toimittamalla virheettömän tuotteen tilalle.

8.    Vastuunrajoitus

8.1.    Myyjä ei vastaa Asiakkaan tilaaman tuotteen soveltuvuudesta Asiakkaalle. 

8.2.    Myyjä ei vastaa sellaisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle verkkokaupan käytöstä, verkkokaupan toimimattomuudesta tai toimitusten viivästymisestä. 

8.3.    Myyjä ei vastaa myydyistä tuotteista johtuvista välittömästä tai välillistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

8.4.    Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät sovellu, mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta

8.5.    Myyjä ei vastaa ylivoimaisesta esteestä johtuvasta toimitushäiriöstä tai -viivästyksestä ja siitä johtuvasta mahdollisesta vahingosta. 

9.    Muut ehdot

9.1.    Näillä ehdoilla ei rajoiteta kuluttaja-asiakkaiden pakottavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia. 

9.2.    Kaikki Myyjän verkkokaupan immateriaalioikeudet, sisältö ja kuvat mukaan lukien, kuuluvat Myyjälle ja/tai sen omille sopimuskumppaneille. 

9.3.    Tilauksesta mahdollisesti aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan asia ensiasteena Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Mikäli Asiakas on kuluttuja, voidaan hänen Myyjää vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttaja-asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).