0 Artiklar €0.00

Kokosrulle

Erosionsmattor

Kokosrullen innehåller lös kokosfibermassa som sammanbundits med ett kokos- eller geonät (GEO 50). Kokosrullar kan användas för att stöda återställda ålinjer eller bassängstrukturer samt för att laga redan existerande strukturer. Kokosrullarna passar på strömmande ställen, där vattennivån varierar, för att förhindra vattenerosion. I kokosrullarna kan man plantera växter och plantor. Kokosrullen finns också i fyrkantigt format.

Koksrullar används också på arbetsområden för att styra dagvattnet.

 

STORLEK
Diameter 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm
Längd 3–6 m beroende på produkt