0 Artiklar €0.00

Greenfix Covamat fröerosionsmatta

Erosionsmattor

GREENFIX Covamat mattor är färdiga fröerosionsmattor. Covamat plus är en torr fröerosionsmatta som börjar växa inom några veckor och Covamat fresh är en färsk fröerosionsmatta som inkluderar jorden, vilket gör att den genast börjar växa.

Den mest använda Covamat erosionsmattan i Finland, är av 100 % kokos. Fröerosionsmattan innehåler en specifik fröblandning, innesluten i  återvinningspapper. De integrerade organiska gödselmedlen och mikroorganismerna förstärker tillväxten ytterligare. Växtunderlaget förstärks av ett nät i jute eller PP.

Produkten är designad för underlag såsom nya sluttande områden, vattenkanaler, dagvattendammar, som stöd för anlagda markbotten, sjöstränder, skydd av naturmonument, anläggande av blomsterängar och vägars dikeskonstruktioner.

EROSIONSSKYDD OCH ANLÄGGANDE AV VÄXTLIGHET MED EN OCH SAMMA PRODUKT!

Fördelar: 

Det bästa sättet grunda ett nytt erosionsskyddat område, eller skydda ett existerande område, är att använda Covamat fröerosionsmattor. Mattorna släpper igenom tillräckligt med regnvatten och skyddar tillväxtgrunden, så att växterna kan utvecklas snabbt. Mattorna är gjorda av organiska material, som t.ex. kokosfibrer och hö. Mattorna är på båda sidorna ihopsydda med ett nedbrytbart nät. Tack vare den är mattorna starka och flexibla. Det skyddar fröna från vind- och vattenerosion och skapar optimala växtförutsättningar. I hett väder skyddar mattorna från torka, speciellt under groningstid. På vintern skyddar mattorna från mekanisk erosion.

Teknisk information: 

- Naturligt fiberlager och frön i ett tunt pappersskikt
- Jordskikt
- SOF-A-100 gödsel
- Torkade mikro-organismer
- Utvalda fröblandingar

Ytterligare information: 

REKOMMENDERADE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- Nygrundade bäckar och flodbäddar
- Nygrundade dammars och sjöars kanter
- Järnvägskanter
- Sandgropar och avfallsplatser
- Vägkanter
- Dagvattenbassänger och fördröjningskanaler
- Nya ängar

FRÖBLANDNINGAR BASALTERNATIV:

1A – för svag jordmån, väldigt branta sluttningar, bra groning och erosionsskydd, bra rotutveckling och salttålig
2A – standardvåt jordmån, kräver lite underhåll, stark rotutveckling, erosionsskydd och salttålig
2B – för torr och stenig jord, stark rotutveckling, erosionsskydd och salttålig
1C – som 1A, dessutom tillsatt klöver för svag jordmån, mest använda fröblandningen
2C – som 2A, tillsatt klöver, för svag jordmån
P – för väldigt svag jordmån, växtbildningsproblem i jorden, erosionsskydd, stark rotutveckling och klöver i grunden

Dessutom tillgängligt: blomsterfröblandning, eller möjlighet att beställa önskade frön från t.ex. Suomen Niittysiemen Oy eller Ahonalku Oy, de valda fröna tillsätts i mattorna i fabriken. Oftast används en av basfröblandningarna och de specielbeställda fröna tillsätts till den.