0 Artiklar €0.00

River Mat RM100 bionedbrytbar sedimentmatta

Erosionsmattor

Greenfix River Mat RM100 är en bionedbrytbar sedimentmatta. River Mat RM100 fästs i botten av vattendraget, nedströms från det berörda området. Mattan förblir platt och fångar upp sediment som transporteras med strömmen. Eftersom River Mat RM100 är platt, orsakar den inga störningar i vattnets strömning. Mattorna fästs med träspjut eller stenar. 

Slam kan transporteras upp till 1 000 meter i vatten med en strömningshastighet på 1 m/s. Stora partiklar och lägre vattenströmmar begränsar hur långt materialet kan spridas med strömmen. River Mat kan samla upp ca 20 kg sediment per kvadratmeter. Vikten hos en mättad River Mat varierar beroende på partiklarnas typ och storlek, men man kan anta att en matta väger ungefär 80 kg.

River Mat kan också återanvändas som en näringsrik bionedbrytbar erosionsmatta för sluttningar.