0 Artiklar €0.00

Rockmatta / erosionsmatta med metallnät

Erosionsmattor

Rockmattan är en kombination av erosionsmatta och metallförstärkning som ger långvarigt skydd för svaga sluttningar eller branter. Rockmattan skyddar områden där harar, rävar osv. gräver hål i de branta sluttningarna och på så sätt gör sluttningen instabil. Med rockmattan kan man också skapa lodräta grönväggar.

Om det i sluttningen finns mjuka bergarter eller ytmaterial som lossnar, kan ytan jämnas till med t.ex. lerjord, därefter appliceras frön och gödselmedel och Rockmattan monteras utanpå.

Rullstorlek 1,20x25 m