0 Artiklar €0.00

Fiskehamnen, Helsingfors

Buskerosionsmattan Greenfix 9 har använts för att förhindra yterosion och främja buskarnas tillväxt på ett nytt planteringsområde för buskar.