0 Artiklar €0.00

Greenfix Ero 400 erosionsmattor för slänter

Erosionsmattor

Greenfix Ero 400 erosionsmatta för slänter används på områden som kräver ett starkare erosionsskydd. Vi tillhandahåller Ero 400, som kan anläggas på ytan eller inne i jordlagret för att stabilisera sluttningen. Erosionsmattan monteras inne jorden så att rotsystemen kan växa igenom den och på så sätt stöda sluttningens struktur. Motsvarar Greenfix 7 erosionsmatta, 100 % kokosfiber, men har ett extra kokosnät utanpå, dvs. dubbel struktur. Vikt 800–900 g/m². Greenfix Ero 400 S är en fröförsedd erosionsmatta för slänter, där fröna inneslutits i jordmaterialet inne i mattan. Vikt 900–1 000 g/m². Båda produkterna finns i ett ännu starkare utförande: Ero 700 och Ero 700 S, som väger 1 100–1 300g/m².