0 Artiklar €0.00

Fästen

Erosionsmattor

För att fästa mattorna finns olika fästprodukter, som förhindrar att mattorna höjer sig och lossnar från underlaget som ska skyddas eller täckas med växtlighet. För att uppnå bästa möjliga funktion behöver man välja de optimala fästena.

Greenfix tllhandahåller 200 mm och 300 mm stålfästen, 300 mm trätappar samt 150 mm biofästen.

Fästprodukterna passar till alla Greenfix erosionsskydd. Vid val av fästen behöver man beakta installationens typ, sluttningens längd och lutning, jordmån samt årlig regnmängd. Nedan finns allmänna rekommendationer om antalet fästen som behövs, utifrån sluttningens längd och lutning och beräknad avrinning.

Lutning: 1:4 1:3 1:2 1:1 vattenleder
Antal fästen: 1 st./m2 2 st./m2 2–3 st./m2 3 st./m2 3 st./m2

 

Teknisk information: 
Produkt Användningsområde Mått Antal/förpackning Vikt/förpackning Modellnr.
Stålfästen standard fast jordmån 4 mm x 200 mm 500 kpl 15 kg FP200
Stålfästen mellanmjuk jordmån 4 mm x 300 mm 500 kpl 20 kg FP300
Träfästen alla användningsområden, övredelen försärkt med tvärslå 10 mm x 20 mm x 300 mm 250 kpl 8 kg WP300
Biofästen 100% bionedbrytbara erosionsmattor, biofilmsdukar, gräsmatta, skyddande beläggningar och nät 4 mm x 150 mm 500 kpl 3 kg BP150