0 Artiklar €0.00

Greenfix 11 buskerosionsmatta/Mulchmat

Erosionsmattor

GREENFIX 11 buskerosionsmatta består av kokosfiber och två biofolier/stärkelsefolieskikt som sammanfogats. Biofolien är snittad på tvären för att vatten och näringsämnen ska kunna strömma fritt. Biofolien skapar växthusliknande förhållanden under mattan, varvid den bevarar fukten i marken på bästa möjliga sätt och främjar tillväxten. Mattan håller i 3–5 år. Förhindrar effektivt ogrästillväxt och bevarar optimal fuktighet.

Fördelar: 

- Växterna får jämnare fukt och utvecklas snabbare
- Inga kemiska bekämpningsmedel behövs
- Skyddar marken från luftens temperaturförändringar
- Ingen annan ogräsbekämpning behövs
- Täckta ytor behöver inte underhållas
- Lätt att kontrollera materialåtgång
- Låga anläggningskostnader
- Lätt och snabb anläggning

Teknisk information: 

EGENSKAPER

- Nedbryts, så mattan behöver inte tas bort
- Passar till vägrenar, på motorvägars mitt grönfält och backar
- Till plantskolor eller stadsplanteringar
- Till perenner, buskar, träd, osv.
- Nedbryts på 3-5 år, på skyddad plats t.o.m. 7-8 år
- Hållbarhet med täckmaterial t.o.m. 10 år
- När stärkelsefolien nedbryts kommer skotten igenom och perennerna får spridas i fred
- Under folien bildas växthusomständigheter, vilket försnabbar växternas tillväxt
- Förhindrar skadliga klimatpåverkningar
- Folien släpper igenom vatten och näringsämnen, men förhindar fukt från att avdunsta snabbt
- Luftgenomsläppligheten i övre skiktet av mattan är 7-10 mm, vilket hjälper värmeregleringen
- Behöver inte gödslas, nästan underhållsfria områden!
- Kemisk bekämpning behövs inte
- Enligt en italiensk studie växte plantorna 2-3 gånger snabbare i mattan än utan skydd
- GREENFIX 11 nedbryts så småningom av vatten och koldioxid