0 Artiklar €0.00

Kokosnät

Erosionsmattor

Greenfix kokosnät ger ett starkt och hållbart skydd mot erosion i sluttningar, med kort eller medellång verkningsperiod. Nätet förmultnar inom 3–5 år. Tillverkas av 100 % högklassig kokosfiber. Nätet finns i tre viktklasser.

Kokosnätet kan användas för att stabilisera jorden i branta och svåra objekt, såsom vattendrag, och i områden som är hårt utsatta för vind. Kokosnätet gör också vattenavrinningen långsammare och samlar effektivt upp slam, vilket främjar den naturliga växtligheten och sluttningens förnyelse på lång sikt.

Buskar och andra växter kan också planteras genom nätet.