0 Artiklar €0.00

Speciallösningar för gröntak - Speciality green roofs

Våra produkter

ZinCo har utökat nyttan med gröntak genom att utveckla stödstrukturer för solpaneler. Med hjälp av den innovativa Solar Base-lösningen kan man integrera solenergi i gröntaket utan genomföringar. Gröntakskonstruktionen håller solpanelstrukturen på plats med sin egen vikt. Med solpanelerna kan man både producera elenergi och värma vatten.

Inom vattenhantering innebär ”vattenhållning” en balanserande lagring av vatten, istället för att låta dagvattnet rinna ut i avloppet. Behovet av vattenhållning ökar vid förändrade väderförhållanden (t.ex. lokala ösregn), för att förebygga överbelastade regnvattenrör.

Mängden tätbefolkade stadscentra ökar ständigt. Eftersom över hälften av världens befolkning idag bor i städer, ökar naturligtvis behovet av att bygga bostadsområden och infrastruktur. Orörd mark och grönområden blir alltmer sällsynta, vilket leder till att odlingsjorden försvinner.

Arternas utbredning i takmiljön kan utökas genom att ändra tjocklek och typ på växtunderlaget, anlägga singel-, sand- eller grusytor och/eller använda trämaterial och sten. Detta främjar också en ökad biologisk mångfald. Det viktigaste är att försäkra sig om att takkonstruktionen möjliggör detta.