0 Artiklar €0.00

Stadsodling på taket

ZinCo speciallösningar

Mängden tätbefolkade stadscentra ökar ständigt. Eftersom över hälften av världens befolkning idag bor i städer, ökar naturligtvis behovet av att bygga bostadsområden och infrastruktur. Orörd mark och grönområden blir alltmer sällsynta, vilket leder till att odlingsjorden försvinner.

Genom att använda takområden för odling av grönsaker, frukt och örter uppnår man betydande fördelar såväl miljömässigt som ekonomiskt. Stadsodlingen blir lönsam med hjälp av återvinningsteknik om odlingen utnyttjar lokala resurser: regnvatten och filtrerat gråvatten, solenergi och värme från byggnaden. Odlingsområden betjänar å sin sida också byggnaden: växtligheten kyl ner byggnaden på sommaren och isolerar på vintern. Detta är en fördel för byggnaden och tätskiktet, eftersom de inte utsätts för extrema temperaturväxlingar. Dessutom bidrar växterna till att förbättra luften i staden.

I planeringsskedet bör man beakta objektets specialkrav, t.ex. vind, konstruktionskrav, säkerhet osv.

Teknisk information: 

 

   

   Växter

 

 

   Växtunderlag

   
   
   Filterskikt TG
   Floradrain® FD 60 neo
   Skyddsmatta ISM 50
   (Rotspärr WSB PO-100)

Uppbyggnadshöjd: min. 250 mm
Vikt genomdränkt: min. 300 kg/m²
Vattenhållandekapacitet: min. 100 l/m²