0 tuotetta €0.00

Viherkattojen erikoisratkaisut - Speciality green roofs

Tuotteemme

ZinCo on laajentanut viherkattojen hyötyä kehittämällä tukirakenteita aurinkopaneeleille. Innovatiivisella Solar Base-ratkaisulla aurinkoenergiaa voidaan integroida viherkattojärjestelmään ilman läpivientejä. Viherkattorakenne pitää omalla painollaan aurinkopaneelirakenteen paikoillaan. Aurinkopaneelien avulla voidaan sekä tuottaa sähköenergiaa että lämmittää vettä.

Sana “pidättäminen” vedenhallinnassa viittaa tasapainottavaan vaikutukseen vedensäilömisessä, sen sijaan että hulevesi valuu putkistoon. Pidättämisen tarve kasvaa kun sääolosuhteet muuttuvat (esim. paikalliset rankkasateet), muuten ongelmaksi voi muodostua sadevesiviemäristön ylikuormittuminen.

Tiiviisti asutettujen kaupunkikeskusten määrä kasvaa jatkuvasti. Koska yli puolet maailman väestöstä elää nykyään kaupungeissa, sekä asuinalueiden että infrarakentamisen tarve luonnollisesti lisääntyy. Muokkaamaton maa ja viheralueet ovat yhä harvinaisempia, tämä johtaa viljelymaan häviämiseen.

Lajien laajuutta kattoympäristössä voidaan lisätä kasvualustan paksuutta ja tyyppiä vaihtelemalla, asentamalla singeli-, hiekka tai sorapintoja ja/tai käyttämällä kelopuuta ja kiviä. Tämä myös edistää biologisen monimuotoisuuden lisäämistä. Tärkeintä on varmistaa, että tämä on mahdollista kattorakenteen kannalta.