0 Artiklar €0.00

Biodiversitet på gröntak

ZinCo speciallösningar

Arternas utbredning i takmiljön kan utökas genom att ändra tjocklek och typ på växtunderlaget, anlägga singel-, sand- eller grusytor och/eller använda trämaterial och sten. Detta främjar också en ökad biologisk mångfald. Det viktigaste är att försäkra sig om att takkonstruktionen möjliggör detta.

Teknisk information: 

 

 

   

 

   Växter och biodiversitets
   element

 

   Växtunderlag

   Filterskikt SF
   Floradrain® FD 25-E
   Skyddsmatta SSM 45
   (Rotspärr WSF 40)

 

Uppbyggnadshöjd, vikt och vattenhållandekapacitet varierar.