0 Artiklar €0.00

Dagvattenhantering på taket

ZinCo speciallösningar

Inom vattenhantering innebär ”vattenhållning” en balanserande lagring av vatten, istället för att låta dagvattnet rinna ut i avloppet. Behovet av vattenhållning ökar vid förändrade väderförhållanden (t.ex. lokala ösregn), för att förebygga överbelastade regnvattenrör.

En stor del av regnvattnet lagras på takområdet (när man har tillgång till en lösning för dagvattenhantering) för att motverka översvämning och frigörs under en på förhand fastslagen tidsperiod (t.ex. 24 timmar) i dräneringssystemet. Alla element som är viktiga för gröntakets funktion har integrerats (vattenhållning för växter, luft/vatten för rotsystemen osv.).

Teknisk information: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppbyggnadshöjd: ca. 150 mm
Vikt genomdränkt: ca. 155 kg/m²
Vattenhållandekapacitet: ca. 80 l/m²