0 Artiklar €0.00

Kör- och gångvägar på tak - Driveways and paths on roofs

ZinCo takträdgårdar

Taken har fått en mer helhetsinriktad användning. Nästan allt som kan göras på marken kan man nu också göra på tak och däck, om man använder rätt teknik. Till exempel krävs det ett välplanerat system för att skapa långvariga och fungerande gång- och körvägar på tak och däck. På så sätt garanterar man fungerande funktioner på taket också i fortsättningen (t.ex. vattenhållning och dränering) och möjliggör de horisontella krafter som uppstår vid acceleration, bromsning och styrning. 

Våra produkter

Medan man satsar på att hålla kvar regnvattnet på gröntak, måste vatten på gång- och körvägar avlägsnas nästan helt från ytan och under ytan. Vattnets flödesfaktor på stenlagda områden varier enligt intervallet C = 0.8–1.0; vattenavrinningen bör planeras så att den möjliggör dränering i två nivåer: dräneringslagret och ytområdet. ZinCos sortiment omfattar nödvändiga strukturlösningar och tillbehör.

Körvägar på tak och däck kräver en konstruktion som tål belastning och en tillräckligt hållbar takstruktur. Dessutom orsakar fordonstrafik på däck avsevärd horisontell belastning och vridbelastning då fordonet vänder, bromsar och accelererar. Dessa krafter måste absorberas av strukturen.