0 Artiklar €0.00

Lutande gröntak - Sloped green roofs

ZinCo takträdgårdar

I regel borde plantak ha en lutning på minst 2 %. Lutande tak börjar i detta sammanhang från och med 10°. Från och med denna lutning förändras gröntakets struktur jämfört med den struktur som används för plantak och tak med liten lutning. Skjuvkraften i gröntakets struktur ökar ju brantare taket är, och kräver ett tillräckligt kraftigt stöd. Även växtunderlaget behöver skyddas mot erosion. Vid valet av växter behöver man beakta takets lutning och den tillhörande högre exponeringen.

Tilläggsbevattning under torra perioder ger ett imponerande utseende och förlänger blomningstiden. Bevattningen kan ordnas med droppslangar som installeras längs takåsen, eller med bevattning uppifrån med sprinklers eller sprutmunstycken.

Takytan behöver spärras professionellt, t.ex. med bitumen eller syntetisk folie, för att gröntaket ska fungera. Tätskiktet måste vara rotskyddat eftersom det är mycket svårt att montera rotskyddsmattor på ett lutande tak.

Det är viktigt att beakta gröntakets behov av underhåll redan i det inledande skedet. Takfönster kan användas för att garantera takområdets tillgänglighet. Runt hela takområdet behöver man planera ett tillräckligt antal förankringspunkter, där personer som underhåller taket kan spänna fast sig.

Om takytorna har perforerats är det viktigt att försäkra sig om att tätskiktet har anlagts minst 100 mm ovanför växtunderlagsskiktet. Gröntaksstrukturen kan förses med en kantprofil i rostfritt stål TRP 140, tillsammans med fästen (antingen Support Bracket TSH eller Shear-Fix LF).

Man kan också installera solpaneler på ett åstak. Problemet med hur systemet monteras utan att perforera takkonstruktionerna löses från fall till fall, t.ex. med hjälp av ZinCo Solar Base®.

Våra produkter

På tak med en lutning över 10° skiljer sig gröntaksstrukturen märkbart från tak med en lutning under 10°. Skjuvkraften ökar med lutningen, och belastningen måste överföras till takbjälkarna. Tillväxtunderlaget måste skyddas mot erosion. Växtarterns och planteringssättet bör väljas enligt takets lutning och väderstreck. En takbeläggning, t.ex. av bitumen eller plast, är en förutsättning för ett hållbar och långvarigt gröntak.

Systemlösning "Branta gröntak" baserar sig på ZinCos Georaster® produkt, som passar gröntak med en lutning på 25–35°. För tak med en lutning över 35° kan man göra projektspecifika speciallösningar enligt ZinCo-ingenjörernas planer.