0 Artiklar €0.00

Extensivt gröntak - Extensive green roof

ZinCo takträdgårdar

Extensivt sedumtak/låg äng eller ett färdigt gröntak av sedummatta. Artinnehållet kan vara mångsidigt och inkludera lättskötta perenner eller örter som trivs på torra platser osv. Systemets tjocklek är 50–120 mm, vikten som helt genomdränkt 50–150 kg/m2. Floradrain cellsystem 25 mm, vattenhållningsförmåga med geoextiliter 11 l/m2.

Våra produkter

“Sedummatta” är den vanligaste lösningen för extensiva gröntak. Det är en låg och lätt typ av gröntak med attraktivt, naturligt utseende och minimalt skötselbehov.

Systemlösning "Stenpartiväxter” är ett extensivt gröntak med elegant utformning och individuell karaktär. Växtunderlaget är minst 70 mm djupt och växtligheten består av olika arter som har en lång blomningstid och tillför olika accenter under växtperioden. Sedumarter och andra perenner används huvudsakligen som marktäckningsväxter.