0 Artiklar €0.00

Gångvägar på gröntak

ZinCo kör- och gångvägar på tak

Medan man satsar på att hålla kvar regnvattnet på gröntak, måste vatten på gång- och körvägar avlägsnas nästan helt från ytan och under ytan. Vattnets flödesfaktor på stenlagda områden varier enligt intervallet C = 0.8–1.0; vattenavrinningen bör planeras så att den möjliggör dränering i två nivåer: dräneringslagret och ytområdet. ZinCos sortiment omfattar nödvändiga strukturlösningar och tillbehör.

Teknisk information: