0 tuotetta €0.00

Kaltevat viherkatot - Sloped green roofs

Zinco kattopuutarhat

Pääsääntöisesti, tasakatoilla tulisi olla vähintään 2% kaato. Kaltevat katot alkavat tässä yhteydessä 10°. Tästä kaltevuudesta eteenpäin, viherkaton rakenne muuttuu, verrattuna tasakatoille ja matalan kaltevuuden katoille käytettyyn rakenteeseen. Viherkaton rakenteen leikkausvoimat kasvavat mitä jyrkempi katto on kyseessä, ja nämä johdetaan tarpeeksi vahvaan tukeen. Myös kasvualusta tulee suojata eroosiolta. Kasvivalinnoissa tulee huomioida katon kaltevuus, ja siitä johtuva korkeampi altistuminen.

Lisäkastelu kuivien kausien aikana takaa vaikuttavan ulkonäön ja pitkittää kukinta-aikaa. Kastelu voidaan toteuttaa tihkuletkuilla, jotka asennetaan katon harjaa pitkin, tai “yläpuolisella” kastelulla sprinklereillä tai suuttimilla.

Ammattimaisesti suljettu katto, esim. bitumilla tai synteettisellä kalvolla, on tarpeen jotta viherkatto toimisi jatkuvasti. Vedeneristyskerros tulisi olla juurisuojattu, sillä kaltevalle katolle on hyvin vaikea asentaa lisäjuurisuojausta matoilla.

On tärkeää että viherkaton hoidontarve otetaan huomioon jo alkuvaiheessa. Kattoikkunoita voi käyttää varmistaakseen pääsyn kattoalueelle. Tarpeellinen määrä ankkuripisteitä tulisi suunnitella kattoalueen ympäri, joihin ihmiset voivat ankkuroida itsensä, kun tekevät hoito- tai huoltotöitä katolla.

Jos kattopintoja on lävistetty, on tärkeää varmistaa että vedeneristyskerros on vedetty ainakin 100 mm kasvualustakerroksen yläpuolelle. Viherkattorakenteita voidaan reunustaa käyttäen ruostumattomasta teräksestä valmistettua reunaprofiilia TRP 140:tä yhdessä kiinnikkeiden kanssa (joko Support Bracket TSH tai Shear-Fix LF).

Aurinkopaneelien käyttö on myös mahdollista harjakatoilla. Ongelmaa, miten järjestelmä asennetaan, ilman että kattorakenteita läpäistään, esimerkiksi käyttäen ZinCo Solar Base® järjestelmää, ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Tuotteemme

Katoilla, joiden kaltevuus on 10° ja enemmän, viherkattorakenne eroaa merkittävästi alle 10° kattojen viherkattorakenteesta. Leikkausvoima lisääntyy kaltevuuden kasvaessa, ja rasitus täytyy siirtää kattopalkkeihin. Kasvualustakerros täytyy suojata eroosiolta. Kasvilajit ja istutustapa tulee valita katon kaltevuuden ja ilmansuunnan mukaan. Asianmukainen vesikaton pinnoite, esim.

Järjestelmäratkaisu "Jyrkät viherkatot" perustuu ZinCon Georaster® tuotteeseen, joka sopii viherkatoille joiden kaltevuus on 25-35°. Yli 35° katoille voidaan tehdä projektikohtaisia erikoisratkaisuja ZinCon insinöörien suunnitelmien mukaan.