0 tuotetta €0.00

Ajo- ja kulkuväylät katoilla - Driveways and paths on roofs

Zinco kattopuutarhat

Kattoja käytetään yhä enemmän kokonaisvaltaisesti. Lähes kaikki, jota on mahdollista tehdä maanpinnalla, on nyt myös mahdollista tehdä katoille ja kansille, mikäli käytetään oikeaa teknologiaa. Esimerkiksi, pitkäkestoiset ja toimivat kulku- ja ajoväylät katoilla ja kansilla vaativat hyvin suunnitellun järjestelmän. Nämä varmistavat kattotoimintojen jatkuvuuden (esim. jatkuva vedenpito ja salaojituskyky) ja mahdollistavat kiihdyttämisestä, jarruttamisesta ja ohjaamisesta syntyvät vaakasuuntaiset voimat. 

Tuotteemme

Päinvastoin kuin viherkatoilla tehtävään sadeveden pidätykseen tai viivytykseen, vesi tulee poistaa lähes kokonaan kulku- ja ajoväylien alueiden pinnalta ja pinnan alta. Veden valumiskerroin laatoitetuilla alueilla vaihtelee C = 0.8 - 1.0 välillä; viemäröinti tulee suunnitella siten, että kahden tason kuivatus on mahdollista: salaojitustasolta ja pinta-alueelta. ZinCon tuotevalikoimasta löytyy tarvittavat rakenneratkaisut ja lisävarusteet.

Ajoväylät katoilla ja kansilla vaativat kuormitusta kestävän rakenteen ja riittävän lujan kattorakenteen. Lisäksi ajoneuvoliikenne kansilla aiheuttaa erittäin merkittäviä vaakasuoria voimia ja vääntövoimia ajoneuvon kääntyessä, jarruttaessa ja kiihdyttäessä, jotka rakenteen tulee absorboida.