0 Artiklar €0.00

Referenser

Ecosurface fallskydd har installerats på lekplatsen i Valkeisen puisto.

Brant gröntak. På objektet har man använt Geowebs cellsystem, Diadem produkter och Nordic Green Roof™ sedummatta.

Installation av Greenfix 10 erosionsmatta i sluttning.

Kronohagens invånarförening har utsett objektet till årets gård 2017! I konstruktionen har man använt Milford kantlister, Diadem celler, Plantex markduk.

Skyddsstängsel av vide har installerats på Högholmen.

Buskerosionsmattan Greenfix 9/Mulchmat har använts för att förhindra yterosion och optimera buskarnas tillväxt på sluttningarna längs järnvägen.

Buskerosionsmattan Greenfix 9 har använts för att förhindra yterosion och främja buskarnas tillväxt på nya planteringsområden för buskar.

Buskerosionsmattan Greenfix 9 har använts för att förhindra yterosion och främja buskarnas tillväxt på ett nytt planteringsområde för buskar.

I Vanda har strukturen i ett nytt dike stabiliserats med Greenfix 7 erosionsmatta och planteringsområdena invid vägen har anlagts med Greenfix 9 buskerosionsmatta.

Anslutningsområdets ytor har skyddats mot erosion med Greenfix 9/Mulchmat.

Covamat fröerosionsmatta på sluttningar.

Greenfix Covamat typ 3 fröerosionsmatta har använts för bassänger som fördröjer dagvattnets avrinning, vattnet leds ut i Vanda å.

NGR gröntak på däckgårdar och vistelseplatser.

På objektet har NGR sedumtak anlagts på flera tak, både på parkeringshallens tak i marknivå och i högre våningar. Taken blommar rikligt tack vare mångfalden av arter.

På objektet har gröntak anlagts i form av både Nordic Green Roof™ sedumsystem och Diadem takträdgård.

Anläggning av sedummatta på marken, två rondeller i Salo.

I Fiskehamnen finns många olika gröntak samt Nordic Green Roof™ sedumtak och Diadem takträdgårdar.

I Sjöstranden i Esbo finns många olika gröntak, Nordic Green Roof™ sedumtak, gräs och äng. Byggnaderna är av olika höjd, vilket gör att taken ökar det synliga grönområdet i den byggda miljön.

Innergårdens tak anlades med Nordic Green Roof™-systemet. Den övre takdelen är het och torr och kaukasiskt fetblad har brett ut sig. På den nedre delen, i halvskugga, trivs 6–8 arter. Växtligheten varierar enligt växtplats. Taken har en höjdskillnad på endast 1,5 m.

Sidor