0 Artiklar €0.00

Sjöstranden, Esbo

I Sjöstranden i Esbo finns många olika gröntak, Nordic Green Roof™ sedumtak, gräs och äng. Byggnaderna är av olika höjd, vilket gör att taken ökar det synliga grönområdet i den byggda miljön.