0 Artiklar €0.00

Kägeludden, Esbo

På objektet har NGR sedumtak anlagts på flera tak, både på parkeringshallens tak i marknivå och i högre våningar. Taken blommar rikligt tack vare mångfalden av arter.