0 Artiklar €0.00

Vattenväxtmattor

Skogs- och vattenväxtmattor

Vattenväxtmattor är avsedda för erosionsproblem på sjö- eller havsstränder eller vid andra vattendrag. Den färdiga växtmattan binder partiklar och skapar vackra blommande miljöer invid vattnet. Mattorna kan också användas som naturliga vattenhållare i dagvattenbassänger eller på översvämningsområden. Samtidigt fungerar de som bas för växtunderlaget och binder gödselmedlen i vattnet samt främjar annan växtlighet.

Vattenväxtmattan består av kokosfibrer, geonät och kokosfibernät, som fogats samman till en stark matta. Mattan innehåller ingen jord, utan växterna växer direkt på kokosfiber.

Vid leverans är mattorna helt genomrotade och fäster därför enkelt i underlaget. När kokosfibren förmultnat, har växterna hunnit rota sig stadigt i underlaget. Eftersom geonätet motverkar sönderfallet, växer växterna fast i nätet och kan inte glida iväg.

Vid anläggning används träfästen för att förankra mattan vid underlaget så att den inte kan röra på sig. Vattenväxtmattorna kan också förankras med stenkross eller små stenar, som placeras direkt på mattan.

Det finns också andra lösningar för erosionsproblem nära vattenlinjen, till exempel stenkorgar, vävda erosionsmattor eller kokosfibermattor.

Fördelar: 

- Väger endast 25kg/rulle (1x5m)
- Kompakt bas, hög draghållfasthet, ger bra erosionsskydd
- 75–90% växttäcke beroende på säsong
- Kan enkelt delas in i önskade storlekar på plats utan att bitarna lossnar
- Lämplig för rinnande vatten och strandområden
- Olika arter beroende på mattan, cirka 40 st
- Nordiskt växtmaterial
- TIllverkas i Sverige
- Lätt att anlägga