0 Artiklar €0.00

Pilebyg Bullerskärm i vide

Bullerskärm

NATURLIG BULLERSKÄRM I VIDE är ett testat bullerskyddskoncept som både ger skydd och dämpar buller. Konceptet bygger på testade och patenterade lösningar, där naturliga former har utvecklats för att möta nutidens tekniska och funktionella krav. I praktiken har det visat sig att den naturliga bullerskärmen av VIDE är en av de mest flexibla bullerskydden på marknaden. Den skalade videbullerskärmen håller i upp till 36–40 år. Videbullerskärmen grånar estetiskt med tiden. Bullerskärmen kan göras lättare genom att installera fönsterelement antingen upptill eller som mellanelement.

Bullerskärmarna utgör betydande visuella förändringar både i stadsmiljö och i ett öppet landskap. Att välja rätt bullerskärm gör alltså en stor skillnad, både estetiskt och tekniskt. Vide har alltid haft en naturlig plats i vårt landskap. Denna historiska tradition är en ”naturlig bullerskärm” som har  utvecklats i enlighet med modern funktionalitet och estetisk utformning.

Det första alternativet är skalad vide, som kan användas till bullerskärmens båda sidor, som sedan grånar så småningom. Det andra alternativet är att använda skalad vide på ena sidan och på den andra sidan bygga en färdig videgrönvägg, som växer på sitt nya ställe. Delelementen levereras färdiga och sammanfogas på plats till en bullerskärm. De kan monteras på egna akaciastolpar eller på en gjuten betongsockel.

Bullerskärmarna är konkurrenskraftiga både då det gäller funktion och ekonomi. De har många olika användningsändamål: öppen terräng eller tätbefolkade områden och industriområden, minimala utrymmen eller branta sluttningar. Bullerskärmarna har använts i många år och de kan anpassas efter objektet, både tekniskt och estetiskt. Den naturliga bullerskärmen har i flera års tid funnits med i det danska vägverkets exempelsamlingar. Flera projekt har dessutom beskrivits i det danska vägverkets publikation “Smukke Veje” (Vackra vägar).

Videbullerskärmen är CE-märkt och godkänd enligt DS/EN 14-388 (kravet på CE-märkning av bullerväggar trädde i kraft under år 2007). Godkänd enligt högsta dämpnings- och absorptionsklass.

Videbullerskärmens struktur kan varieras. Båda skärmarna kan bestå av trycktvättad vide som torkar och grånar eller så kan den ena skärmen bestå av en växande videgrönvägg. Vid allmänna vägar kan man byta ut den ena sidan mot t.ex. en förmånligare stenullsvägg + nät, om man vill spara på kostnader.

Videliknande element finns också av andra material, t.ex. med ekpanel, fråga efter alternativ!

Videbuskarna som används i skärmarna är 4–5  år gamla.

Teknisk information: 

Ljuddämpning: 240 mm kärna = 32 dB och 120 mm kärna = 22dB

Ljudabsorption: 240 mm kärna = 5 dB och 120 mm kärna = 9 dB

Luftburet ljudisoleringsfigur Rw-värde: 240 mm kärna = 37 och 120 mm kärna = 26

 

STANDARDMÅTT

Levande grönvägg/fasad 240 mm: max höjd 4000 mm och bredd 440 mm

Skalad pil/fasad 240 mm: max höjd 3500 mm och bredd 450 mm

Economy: höjd 4000 mm och bredd 2500/3500 mm