0 Artiklar €0.00

Nordic Green Roof® inhemskt sedummatta

Nordic Green Roof® sedumtak

Nordic Green Roof®, inhemskt brandcertifierat sedumtak

År 2012 började vi odla inhemsk brandcertifierad sedummatta i Ekenäs i Raseborg. Sedumet innehåller endast inhemska arter. Vårt bassortiment omfattar en sedummatta med 8–15 olika sedumarter/besläktade arter och underarter. Den mångsidiga Nordic Green Roof® sedummattan klarar sig på olika håll i Finland tack vare sin artmångfald. Växtplatsen avgör vilka arter som trivs och vilka som utgår. På skuggsidan kan det börja växa mossa i sedummattan. Skador kan lagas med Nordic Green Roof® jordmaterial och sedumskott (rekommenderad tjocklek 40 mm). Vi kan på specialbeställning odla motsvarande matta med vissa specifika arter, odlingstid min. 6 mån.

Vid val av växtplats behöver man beakta takets klimatförhållanden och vad som växer runt byggnaden. Om det finns många träd runt byggnaden behöver man kratta eller blåsa bort löv och barr från taket både på hösten och på våren. På väldigt heta och blåsiga ställen kan man vattna taket 1–2 gånger under våren för att hjälpa växterna att återhämta sig.

Sedumarter i mattorna är t.ex. Sedum acre, Sedum album, Sedum reflexum, Sedum sexangulare, Sedum kamtschaticum

Sedumtaket är KLASSIFICERAT ENLIGT BRANDSTANDARD NT FIRE 006 (nordisk standard). Gröntaket kan också anläggas intill en fasad eller skorsten som isolerats med bitumen.

Fördelar: 

- Hög vattenlagringskapacitet, 50–80 % av regnmängden lagras i sedumväxtligheten och förångas, vilket minskar dagvattenbelastningen och vattenförbrukningen
- Binder damm och orenheter
- Ljudisoleringsförmåga ca 40 dB med 12 cm växtlighet
- Passar för små och stora takytor
- Förbättrar klimatet med hjälp av växtlagret
- Värmer inte takytan och reflekterar inte strålning
- Långsam avdunstning ger svalka inomhus under sommaren
- Förlänger takläggningens livstid
- Kan minska temperaturväxlingarna från 80 grader ner till 25 grader
- Garanterat UV-skydd för takbeläggningen
- Lagrar värme, minskar kylan inomhus under vintern
- Skapar livsmiljöer för djur och växter
- Förbättrar den ekologiska balansen
- Minskar uppvärmningskostnaderna