0 Artiklar €0.00

Fallnet® fallskyddssystem

ZinCo tillbehör

ZinCo erbjuder hög säkerhet för både människor och byggnader med sin innovativa Fallnet® lösning, som designats speciellt för gröntak. Det finns flera olika Fallnet® fästanordningar och ingen av dem kräver genomföringar. Alla grundar sig på idén att använda gröntakets egen vikt som ballast.

Till exempel Fallnet® SR fästanordning består av sammankopplade nätelement och en central fästpunkt, av rostfritt stål. Den erbjuder nya dimensioner när det gäller flexibilitet och kan användas för nästan alla konstruktionskrav och former. Takfönster, dräneringsöppningar och takets genomföringar kan smidigt integreras i Fallnet® SR. Nätsystemet monteras enkelt utanpå dräneringslagret och hålls på plats av växtunderlagets vikt. Alla Fallnet® system erbjuder intressanta lösningar för förankring av säkerhetssele utan genomföringar i tätskiktet. Oberoende av den underliggande strukturen kan de installeras på de flesta plantak vars lutning är högst 5°, förutsatt att bärigheten möjliggör ballast enligt minimikravet (upp till 130 kg/m² torrvikt). Systemet kan kompletteras med personlig skyddsutrustning (ZinCo PPE-Set), samt ZinCo säkerhetsräcken.