0 Artiklar €0.00

Systemlösning "Stenpartiväxter"

ZinCo extensivt gröntak

Systemlösning "Stenpartiväxter” är ett extensivt gröntak med elegant utformning och individuell karaktär. Växtunderlaget är minst 70 mm djupt och växtligheten består av olika arter som har en lång blomningstid och tillför olika accenter under växtperioden. Sedumarter och andra perenner används huvudsakligen som marktäckningsväxter. Perennerna, som tål torka, tillför med sin blomning färg och höjd i takets utseeende. Systemet kan också kompletteras genom att så frön. Man kan använda olika fröblandningar för att ge gröntaket ett naturligt utseende.

Vatten och näringsämnen fås huvudsaklingen via naturliga processer. Regnvattnet samlas i Floradrain® celler och rötterna får vatten genom diffusion. Vattnet lagras också i skyddsmattan. Överflödigt vatten leds bort från taket med Floradrain® element.

Teknisk information: 

   

   Växter

 

 

   Växtunderlag

   Filterskikt SF
   Floradrain® FD 25-E
   Skyddsmatta SSM 45
   (Rotspärr WSF 40 eller WSB 100-PO)

 

 

Uppbyggnadshöjd: ca. 100 mm
Vikt genomdränkt: ca. 110 kg/m²
Vattenhållandekapacitet: ca. 36 l/m²