0 Artiklar €0.00

Projektnyheter

Gröntak på flera av Länsimetro stationernas tak. Idrottsparkens metrostation anlagt 2016, Kaitans och Stensviks stationers gröntak anlagda 2020-2021.

Verkställt med Nordic Green Roof™ sedummattor, ZinCo Floradrain dräneringselement samt tillhörande dukar och Greenfix Covamat...

På bostadsmässan i Tusby 2020 förevisas sedumtak i objekt nr 22 och 23, gårdsbyggnader och soprum samt i företaget Aviaturvas visningsbyggnad.

Dessuom kakaoflis på ört- och köksträdgårdsområdena. Kakaoflis fungerar som jordförbättringsmaterial och främjar växternas tillväxt och...

Stadsmiljösektorn i Helsingfors flyttar in under samma tak i Fiskehamnen.  En stor del av Stadsmiljöhusets yttertak täcks av gröntak och solpaneler. På taket undersöks lösningar från olika gröntaksleverantörer. EG-Trading har levererat ca 200 m² Nordic Green Roof™...

Tammerfors tekniska universitet TTY

TAKTRÄDGÅRDENS SLUTTNING