0 Artiklar €0.00

Tammerfors universitet

Tammerfors tekniska universitet TTY

TAKTRÄDGÅRDENS SLUTTNING

Framför TTY:s Kampusareena finns en parkliknande skvär, från vilken en sluttning leder upp mot trädgården som anlagts på byggnadens tak. Sluttningen består av två branta partier, mellan vilka det finns en platå med varierande bredd. Avsatsen som ligger halvvägs i trappan till takträdgården är en trivsam och lugn uteterrass för universitets största restaurang. Denna bredare del av avsatsen är täckt av betongplattor, den smalare delen med gräsarmering. Gräs har anlagts i hela sluttningen, med undantag av perennområdet högst uppe. Detta gör att området i riktning mot takträdgården och hela Kampusareena-byggnaden är vackert grönt ända från våren fram till den första snön.

TAKTRÄDGÅRD 

Takträdgården gör till Kampusareenas mest imponerande element såväl arkitektoniskt, funktionellt som ekologiskt. Takträdgården skapar en trivsam miljö för studier och avkoppling samt en fin utsikt mot det grönskande campusområdet. Den personliga takträdgården lockar både dem som använder Kampusareena och utomstående besökare från närområdet. Takträdgården ger ett mycket lummigt intryck, eftersom den till största delen består av gräsmatta och planteringar. Områdena med bänkar och gångvägen är belagda med enhetliga betongplattor som fortsätter genom hela trädgården; från den västra sluttningen till trappan på östra sidan.

VÄXTLIGHET

Takträdgårdens växtlighet fyller både en estetisk och en praktisk funktion. Med hjälp av växtligheten kan man fördröja och binda dagvatten, jämna ut byggnadens temperaturväxlingar, förbättra luftkvaliteten samt öka miljöns mångfald. Takträdgårdens växtlighet består till största delen av perenner, som bildar stora grupper med några arter. Perennarterna har valts bland säkra basväxter – på däcket finns jättedaggkåpa, flocknäva, waldsteinia och bergenia. Förutom perenner har man också planterat lite stefanandra och resten av grönområdet består av gräsmatta. Alla växters tillväxt har kommit igång och mönstren som bildas av de olika arterna syns tydligt. Speciell uppmärksamhet har fästs vid objektets avgränsningar – de är snygga och ger ett elegant och välplanerat intryck. Gräsmattan mellan däcket och den nedre gården är brant och därför svårast att underhålla. I övrigt har gårdens underhåll gjorts så enkelt som möjligt med hjälp av avgränsningar och täcksand. Gården som helhet är utmärkt underhållen. 

© VRJ Länsi-Suomi Oy / Marjaana Kangas