0 Artiklar €0.00

MilPlant

Kantlistelement och parkprodukter

Parkprodukterna finns i den omfattande MILPLANT broschyren, som innehåller många produkter t.ex. trädskydd i metall och markgaller för träd, DuckBill trädförankringsprodukter, bevattningssystem för nya träd, bevattningspåsar, trädstöd samt bl.a. StrataCell jordcellsystemet, som gör att rotsystemet kan utnyttja marken till 94 %. 

Se MilPlants produktbroschyr!

Våra produkter

En god syretillförsel, vatten och näringsämnen är en förutsättning för en god rottillväxt och friska träd.

Milfords bevattnings- och luftningssystem är lösningen på många problem som både nyplanterade och äldre träd kan drabbas av.

Trädet kan behöva stöd för att stå upprätt tills det har rotat sig ordentligt i marken – speciellt träd som är höga i förhållande till rotklumpen.

Ett nyplanterat träd kan inte utveckla nya rötter om rotklumpen rör på sig. Genom att stöda trädet försäkrar man sig om att rotklumpen är stabil och klarar av påverkan från yttre faktorer.

Trädrötter är väldigt starka och kan orsaka stor skada på strukturer under jord, t.ex. byggnadsgrunder. Vid plantering behöver man skaffa information om den underjordiska omgivningen och installera en passande rotbarriär som ser till att rotsystemet kan utvecklas utan att komma i konflikt med omkringliggande byggnader och beläggningar.

Milfords produkter för rotstyrning omfattar ReRoot-rotbarriär samt RootDirector.

Att skydda ett nyplanterat träd kan vara avgörande för trädets tillväxt och framgång. På vissa ställen är trafiken så livlig att till och med fullvuxna träd behöver ett bestående skydd.

Finns i två storlekar: 450 mm och 750 mm.