0 Artiklar €0.00

Greenfix buskerosionsmatta

Ogräsmattor och markdukar

GREENFIX buskerosionsmatta består av kokosfibrer och två skikt stärkelsefolie, som sammanfogats. Folieskiktet är snittat på tvären för att vatten och näringsämnen ska kunna strömma fritt. Stärkelsefolien skapar växthusliknande förhållanden under mattan, varvid den bevarar fukten i marken på bästa möjliga sätt och främjar tillväxten. Mattan håller i 3–5 år. Förhindrar effektivt ogrästillväxt och bevarar optimal fuktighet.

Fördelar: 

- Växterna får jämnare fukt och utvecklas snabbare
- Inga kemiska bekämpningsmedel behövs
- Skyddar marken från luftens temperaturförändringar
- Ingen annan ogräsbekämpning behövs
- Täckta ytor behöver inte underhållas
- Lätt att kontrollera materialåtgång
- Låga anläggningskostnader
- Lätt och snabb anläggning
 

Ytterligare information: 

GREENFIX 11 EGENSKAPER

- Nedbryts, så mattan behöver inte tas bort
- Passar till vägrenar, på motorvägars mitt grönfält och backar
- Till plantskolor eller stadsplanteringar
- Till perenner, buskar, träd, osv.
- Nedbryts på 3-5 år, på skyddad plats t.o.m. 7-8 år
- Hållbarhet med täckmaterial t.o.m. 10 år
- När stärkelsefolien nedbryts kommer skotten igenom och perennerna får spridas i fred
- Under folien bildas växthusomständigheter, vilket försnabbar växternas tillväxt
- Förhindrar skadliga klimatpåverkningar
- Folien släpper igenom vatten och näringsämnen, men förhindar fukt från att avdunsta snabbt
- Luftgenomsläppligheten i övre skiktet av mattan är 7-10 mm, vilket hjälper värmeregleringen
- Behöver inte gödslas, nästan underhållsfria områden!
- Kemisk bekämpning behövs inte
- Enligt en italiensk studie växte plantorna 2-3 gånger snabbare i mattan än utan skydd
- GREENFIX 11 nedbryts så småningom av vatten och koldioxid