0 Artiklar €0.00

MIA Storm Smart dagvattenmagasin

Geotextilier

MIA Storm Smart är en enkel lösning på prefabricerade dagvattenmagasin. Magasinen prefabriceras under kontrollerade förhållanden för att förenkla och tidsoptimera installation på plats.
 

Fördelar:

- Fördröjning och uppsamling av dagvatten

- Körbart

- Inspektions- och spolningsbart

- Standard 160mm in-/utlopp

- Kan anpassas efter kundens önskemål 

- Snabb och lätt att anlägga

 

Rörmagasin. Prefabricerat magasin, som kan kopplas till en brunn. Färdiga in/utlopp anpassade för släta rör dimension 110mm. Anläggs under frostgränsen, dvs. tar inte utrymme ovan mark. Finns att få i olika storlekar, beroende på hur mycket vatten man vill magasinera.