0 Artiklar €0.00

Filterpave glasmassa

Filterpave glasmassa

Filterpave glasmassa är en miljövänlig, estetisk och hållbar beläggning av återvunnet glas.

VAD ÄR FILTERPAVE?

- 100 % återvunnet glas
- Porös struktur, vattengenomsläpplig
- Ger ett hållbart underlag tillsammans med bindemedel
- Estetisk

Fördelar: 

Stoppar orenheter från att komma in i underliggande jordlager (olja, bensin, mm.)
Ett naturligt dagvatten dräneringslager i en gjuten yta.
Många estetiska planeringsmöjligheter.
Hållbar, enkel och andas.

Ytterligare information: 

FÄRGER

FilterPave glasmassa finns att få i fem olika färger samt naturlig blandning, med returglas grundfärger. Färgerna kan också blandas sinsemellan.

ANVÄNDSNINGSOMRÅDET

Lättrafikleder, privata parkeringar, gångar, under träd och möbler, på takträdgårdar, golf-banors gångvägar, osv. För områden med lätt snöröjning, inga nabbringar.

EGENSKAPER

FilterPave returglasmassa har en "öppen struktur", vilket möjligör att vatten och näringsämnen kommer igenom till jordlagret under. I den porösa glasmassan filtreras orenheter som olja, bensin, kolväten, osv. och p.g.a. detta kommer jordmånen under inte att förorenas. 

Referenssit: 

Korso kyrka, urnbegravningsområde, 40 m2, 2015.