0 Artiklar €0.00

Biologiskt kakaoflis

Kakaoflis

Kakaoflis passar överallt i trädgården och ger växterna en vacker bakgrund. Det kan användas t.ex. i blomrabatter, under buskar och perenner. Fliset fungerar både som gödsel och som täckmaterial som förhindrar ogrästillväxt. Om man vill ha ett effektivare skydd mot ogräs, behöver man en ogräsmatta under fliset, t.ex. Plantex 68 g. Kakaoflis kan också användas i krukor utomhus. Det kan också blandas i jorden för att bevara fuktigheten i marken.

Kakaofliset breds ut i ett 2–3 cm lager på underlaget och vattnas, varvid kakaoskalen fäster vid varandra och bildar en enhetlig yta. Produkten passar också utmärkt på lutande underlag eftersom den inte rinner iväg.

Kakaoflis har godkänts som organiskt jordförbättringsmaterial för ekologisk odling av EU Plantekoratet (DK). Kakaoskalet innehåller många mineral- och spårämnen och fungerar som långverkande gödselmedel. Fliset hjälper också växterna att övervintra.

Kakaofliset består av små skal från kakaobönor. Kakaobönor används som råvara för chokladtillverkningen i Europa. Till dess specialegenskaper hör att den fäster bra när man breder ut den över underlaget. Därför blir täckmaterialet poröst. Det släpper igenom vatten och luft och förhindrar samtidigt att skalen flyger iväg.

 

Förpackningsstorlekar 1 m³ och 2 m³ stora säckar, finns i Nummela, Vichtis uthämtningslager. 

Obs! Fliset kan få ett grått skikt efter att det har applicerats/vattnats. Detta försvinner ändå snabbt. 

Teknisk information: 

ÅTGÅNG

Big bag 1 m³ räcker till 2 cm lager på 50 m²  eller 3 cm lager på 32 m².

Big bag 2 m³ räcker till 2 cm lager på 100 m² eller 3 cm lager på 64 m².
 

PRODUKTDEKLARATION

Kvävehalt 3,0 % (utsöndas långsamt) 
Fosfor 0,5 % (förbättrar rottillväxten) 
Kalium 2,6 % (förbättrar frukters och blommors tillväxt) 
Kalcium 0,6 % 
Magnesium 0,5 % 
Järn 0,14 % 
Mangan 0,01 % 
Zink 0,01 % 
Koppar 0,01 % 
pH-värde: 5-6 

Fördelar: 

- Kakaofliset innehåller naturliga näringsämnen
- Förmultnar ca. 1-2 cm/år
- pH-värdet ca. 5-6, passar till surjords växter som t.ex. rhododendron, hortensior, osv.
- Hålls på sluttande underlag
- Kan blandas i hård ler- och sandjord
- Skapar optimala växtförhållanden
- Skyddar från sniglar och vilddjur
- Estetiskt vacker
- Förhindrar ogrästillväxt
- Godkänd som organiskt jordförbättringsmedel (EU och Plantekoratet) till ekologisk odling