0 Artiklar €0.00

ANRIN Z-100 och Z-150

Ytvattenrännor

ANRIN Z-serien är ett avvattningssystem för dekorativa ytor. Rännorna kan installeras diskret t.ex. i stenläggningen. Kan användas t.ex. på torg, gågator, gårdar, parkeringsområden, cykelvägar, grönområden osv.

Broschyrer: