0 Artiklar €0.00

ANRIN KE-100, KE-150 och KE-200

Ytvattenrännor

ANRIN KE avvattningsrännor är avsedd för belastningsklasser A 15–E 600. KE-serien är speciellt planerad för offentliga utrymmen, både för lätt och tung trafik. Systemet kan användas t.ex. på torg, gågator, parkeringsplatser, vid vägkanter, på industriområden, i hamnar osv. Rännorna i KE-serien har en stålförstärkt kant. 

Broschyrer: