0 Artiklar €0.00

Nordic Green Roof™ sedumtak, Länsiauto, Esbo

Nordic Green Roof™ sedumtak, ca 1400 m², installerat 2019.  Bild på övervintrad matta, i maj 2020.