0 Artiklar €0.00

Referenser

Ecosurface fallskydd har installerats på lekplatsen.

På Högholmen har flera sedumtak installerats, en del av taken är branta. Ecosurface underlag har installerats på lekplatser, terrasser och under bänkar. Flera videväggselement har installerats i Ödemarken. Samma produkter har installerats på Högholmen under tidigare år, bilder finns under respektive referens.

Geoweb har installerats i en sluttning på Busholmen i Helsingfors. I cellerna har man planterat växter och brett kakaoflis på ytan.

Sedummatta har installerats på följande spårvagnshållplatser i Helsingfors: Björnparken, Brunnsparken, Riddarhuset, Salutorget, Stadsträdgården.

Vattengenomsläpplig stenläggning Ecoraster Bloxx har installerats i Åbo.

Gröntak ovanför vår entré.

Covamat fröerosionsmatta har installerats i en sluttning.

Ecosurface fallskydd har installerats under lekredskapen i parken.

Ecosurface-underlag har installerats på vistelseplatserna på shoppingcentrets tak i Stockholm.

Sluttningen har förstärkts med Geoweb, med perennmattor utanpå.

Ecosurface har installerats under träden.

Ecosurface fallskydd har installerats på fästningsområdet och under lekredskapen.

Ecosurface fallskydd har installerats i sluttningens rutschkanor. Produkten fungerar också som erosionsskydd.

På objektet finns Nordic Green Roof™ sedumtak, Diadem cellsystem för takträdgård Diadrain 25 och Diadem KSE kontrollådor, i planteringslådorna används Diadem Diadrain 40 celler och Plantex markduk. 

Sedumtak på gårdsbyggnadernas tak, vajrar för klätterväxter, samt Milford corte planteringslådor.

Sidor