0 Artiklar €0.00

Referenser

Greenfix Covamat Plus fröerosionsmatta, installerad 2019.

Installerade 2019.

Greenfix 7 erosionsmatta på planteringspmråden, installerad 2019.

Skogsmatta installerad på privat gård 2019.

Perennmatta i en park i Tallinn, installerad 2018.

Sluttningen har stabiliserats med Geoweb cellsystem, skogsmatta utanpå. Installerat 2019–2020.

Sedumtak i Tammerfors, installerat 2019. Bild direkt efter installationen.

Installerad 2019.

Ecoraster celler installerades i hästhage år 2019. Bilder före och under installationen.

Skogsmatta på taket till en vattentank, installerad 2019.

Flora Thallo planteringslådor, färg antracit.

Kakoflis har anlagts på objektet hösten 2018 och våren 2019, bilder efter installationen och samma objekt ca ett år senare.

Ecosurface har installerats både som ytmaterial och som fallskydd under rutschkanan. Installerat 2019.

På husbolagets innergård har planteringslådor skapats med Milfords kantlister.

Till planteringslådan användes Milfords kantlister.

Flora Thallo antracite planteringslådor på husbolagets innergård.

Ecosurface fallskydd har installerats i parken Pikku-Keimolan puisto.

Ecosurface fallskydd kring rutschkana i sluttning.

EcoSurface fallskydd installerades 2019.

Sidor